Materiały dla mediów

PressPack Festiwal Filmów Irańskich 2016

Do pobrania tutaj.

Informacja prasowa

Przybliżanie uczestnikom i publiczności innych kultur poza stereotypami i uprzedzeniami. Obserwacja i refleksja nad własną kulturą i stosowanie tego podejścia do rozumienia Innego. Film jest „zwierciadłem”, w którym możemy obserwować siebie.

„Odkrywanie” (filmowe) – projekcja 10 filmów polskich wybranych przez młodzież, które w sposób ciekawy prezentują polską kulturę ich oczami.

Każdy film poprzedza prelekcja. Spotkanie kończy wspólna dyskusja na temat obejrzanego dzieła. Dwa spotkania filmowe w tygodniu przez pięć tygodni (po zajęciach lekcyjnych). Cykl kończy głosowanie na 5 najlepszych tytułów, które zostaną zaprezentowane młodzieży w Iranie.

 • Młodzież szkół ponadgimnazjalnych (licea, technika, szkoły zawodowe);
 • Młodzież  gimnazjalna 

Obowiązuje rejestracja przez formularz na stronie.
Udział jest BEZPŁATNY..

 • Start: 3 listopada 2015 , godz.16:15
 • Miejsce: Kino Nowe Horyzonty, Wrocław, Sala nr 4
 • Program: TUTAJ

Na projekty składa się kilka następujących po sobie faz. Pełen harmonogram tutaj.

Wydarzenie

Opis

Odkrywanie

Prezentacja 10 polskich filmów. Każdy film poprzedza prelekcja. Spotkanie kończy wspólna dyskusja na temat obejrzanego dzieła. Dwa spotkania filmowe w tygodniu przez pięć tygodni (po zajęciach lekcyjnych). Cykl kończy głosowanie na 5 najlepszych tytułów, które zostaną zaprezentowane młodzieży w Iranie.

Uczestnik po każdym spotkaniu zobowiązany jest do przesłania krótkiej refleksji na temat obejrzanego filmu. Spotkania w kinie Nowe Horyzonty.

Filmowe inspiracje

Prezentacja 5  filmów irańskich poprzedzona prelekcjami gości z Iranu. Spotkania w kinie Nowe Horyzonty.

Przestrzeń kreacji

Warsztaty artystyczne dla młodzieży: film, fotografia, sztuki plastyczne, muzyka, literatura. Zaproponowane przez młodzież projekty artystyczne mają być inspirowane filmami irańskimi.

Ponad granicami. Festiwal Filmów Irańskich

Otwarty dla wrocławian festiwal połączony z prezentacją dzieł młodzieży, które powstały podczas warsztatów artystycznych.

Miejsce: Kino Nowe Horyzonty

Co ważne, podczas trwania całego projektu, liderami uczestników będą ich rówieśnicy, który już teraz przechodzą szkolenia u specjalistów od PR, social mediów, zarządzania zasobami ludzkimi. Cały projekt jest więc w rękach młodzieży.

Kim są nasi młodzieżowi liderzy? Poznajcie ich tutaj.

„Ponad granicami” to festiwal dla Was i współtworzony przez Was – młodych ludzi z naszego Wrocławia i okolic. To filmowa podróż, artystyczna ekspresa, teatralna kreacja i dekadenckie rozmowy o Nas – młodych – i o naszym widzeniu tego kim jesteśmy i jak siebie widzimy. I jak przez siebie widzimy innych. Daj się poruszyć i porusz swoją wyobraźnię!

Partnerami projektu są:

 • Instytut im. Grotowskiego
 • Kino Nowe Horyzonty,
 • Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego
 • Aftab Theatre Company.

Patronat:

 • Europejska Stolica Kultury 2016,
 • Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Teheranie.

Newsy dla prasy

Opis projektu

Wprowadzenie

“Ponad Granicami” to projekt skierowany do młodzieży, realizowany jako wspólne przedsięwzięcie dwóch krajów – Polski i Iranu.

Jest on próbą stworzenia międzykulturowego narzędzia, za pomocą którego uczestnicy oraz publiczność mogą w praktyce przybliżyć się do lepszego zrozumienia siebie, a następnie innych. W tym celu kinematografia występuje w roli zwierciadła w którym cechy kultury oraz jej specyfika mogą być uświadamiane i obserwowane. Ten filmowy wehikuł jest używany jako bazowy materiał i inspiracja do tworzenia nowych form sztuki oraz literatury przez młodzież.

Podążanie tą drogą może dostarczyć bardziej realistycznego i znaczącego kontekstu dla rozumienia naszych współczesnych różnic, poza stereotypami i uprzedzeniami. Może sprawić, że zaczniemy cenić różnice kulturowe i rozumieć je jako coś, co wzbogaca ludzkość niż jako coś, co ją ogranicza, tworzy przeszkody i problemy. Projekt “Ponad Granicami” podkreśla wartość intelektu oraz ekspresję artystyczną jajko narzędzie refleksji nad cechami kultury oraz rozumienie odrębnej kultury przez młodych artystów.

Kluczowy element projektu to aktywny udział i zaangażowanie młodych ludzi, którzy sami wybierają rodzime filmy warte pokazania rówieśnikom z kraju partnerskiego, a następnie tworzą swoje dzieła w oparciu o inspiracje produkcjami z kraju partnerskiego (m.in. filmy, fotografie, obrazy, literatura).

“Odkrywanie”

…to pierwsza faza projektu, w której młodzi przyglądają się własnej kulturze podczas pokazów 10 polskich filmów. Każda projekcja zaczyna się od krótkiej prezentacji objaśniającej tło kulturowe i historyczne potrzebne do zrozumienia treści prezentowanego filmu.

Po projekcji uczestnicy przeprowadzają dyskusję i analizują obejrzany obraz w kontekście jego refleksyjnej wartości dotyczącej ich własnej kultury. Zostają oni również poproszeni o napisanie krótkich refleksji na temat każdego z obejrzanych filmów.

Po zakończeniu wszystkich projekcji uczestnicy przedyskutują wspólnie obejrzane filmy, spośród których wybiorą oni jedynie pięć wg kryterium zdolności tych filmów do oddania kontekstu kulturowego w ocenie samych uczestników – w sposób w jaki oni sami postrzegają swoją kulturę.

Wybrane filmy będą stanowić inspirację do twórczej interpretacji polskiej kultury dla irańskiej młodzieży poprzez artystyczna ekspresję.