O Projekcie

Idea

 • wzmacnianie tożsamości młodzieży przez obserwację i refleksję nad własną kulturą
 • budowanie poprzez sztukę wzajemnego zrozumienia i otwartości przekraczających granice krajów i egzotykę kultur
 • przełamywanie stereotypów i uprzedzeń szerzonych poprzez media na temat różnych kultur
  wzmacnianie twórczości i samodzielności myślenia młodzież

Opis

„Ponad Granicami” to projekt skierowany do młodzieży w wieku od 14 do 18 lat, realizowany jako wspólne przedsięwzięcie dwóch krajów – Polski i Iranu. Osią, wokół której podejmowane są działania artystyczne, jest rodzima i zagraniczna kinematografia. Film staje się  „zwierciadłem kultury” – narzędziem do zrozumienia wyjątkowości własnego kraju, pokolenia, jak również zrozumienia odrębności i podobieństw występujących w innych kulturach.

Kluczowy element projektu to aktywny udział i zaangażowanie młodych ludzi, którzy:

 • sami wybierają rodzime filmy warte pokazania rówieśnikom z kraju partnerskiego,
 • tworzą swoje dzieła w oparciu o inspiracje produkcjami zagranicznymi (m.in. filmy, fotografie, obrazy, teksty pisarskie)
 • współtworzą festiwal filmowy
 • tworzą spektakl teatralny

Uczestnicy projektu mają szansę wypracować w sobie postawę ciekawości, sympatii i empatii wobec innych ludzi/kultur/narodów. To doświadczenie będzie modyfikowało ich spojrzenie na świat i chroniło przed bezrefleksyjnym akceptowaniem społecznych stereotypów i uprzedzeń.

Projekt zachęca do twórczego i świadomego czerpania z różnorodności kulturowej świata poprzez włączenie młodzieży w działania artystyczne. Sztuka staje się narzędziem pozwalającym na przełamanie granic, stwarzając możliwość osobistej refleksji. Dzięki temu pojęcia: “swoje”, “obce” tracą znaczenie, a istotne staje się to co powstaje w wyniku ich spotkania.

Projekt składa się z kilku faz:

 • Odkrywanie
 • Filmowe Inspiracje
 • Przestrzeń Kreacji
 • Ponad Granicami. Festiwal Filmów Irańskich
 • Przestrzeń Wyobraźni / Spotkanie

Fazy projektu

1. Odkrywanie

03.11.2015 – 08.12.2015 r.

Podczas 10 projekcji filmowych uczestnicy głosują na pięć filmów, które ich zdaniem warto pokazać młodzieży irańskiej. Każdy pokaz poprzedza prelekcja filmoznawców, a kończy wspólna dyskusja moderowana przez samych uczestników projektu.

W pierwszej edycji projektu prelekcje wprowadzające zawdzięczamy Adamowi Krukowi i Marcinowi Szydziszowi.  Filmy, które zostały wybrane do pokazów w Teheranie to: „Bogowie”, „80 milionów”, Carte blanche”, „Body/Ciało”, „Sztuczki”.

2. Filmowe Inspiracje

14.03.2016 – 18.03.2016 r. , godz. 16:15

Pokazy pięciu irańskich filmów wybranych przez młodzież w Teheranie. Zaproszeni przez organizatorów filmoznawcy z Iranu przybliżają polskim uczestnikom projektu historię, tło kulturowe i problematykę poruszaną w każdym z filmów. Po projekcjach odbywa się wspólna dyskusja. Zadaniem uczestników jest przesłanie krótkiej refleksji z każdego obejrzanego filmu za pomocą formularza on-line.

Miejsce projekcji: Kino Nowe Horyzonty.

Rekrutacja

Młodzież chcąca wziąć udział w projekcie powinna do 10.03.2016 wysłać swoje zgłoszenie za pomocą formularza on-line dostępnego na stronie internetowej projektu: www.beyondbordersfestival.org.

2. Przestrzeń Kreacji

18.04.2016-22.05.2016

Obejrzane filmy mają stać się dla młodzieży inspiracją do stworzenia własnych dzieł artystycznych, rozwijanych podczas warsztatów prowadzonych przez doświadczonych artystów. Projekty mogą dotyczyć jednej z pięciu dziedzin artystycznych:

 • literatury
 • muzyki
 • sztuk plastycznych
 • sztuki mediów
 • fotografii

W oparciu o inspirację filmami irańskimi  młodzież zachęcana jest do głębszego poznania i rozumienia kultury perskiej. Udział w projekcie daje impuls do patrzenia ponad granicami, podziałami i stereotypami.

Najlepsze prace prezentowane są podczas Festiwalu Filmów Irańskich Ponad Granicami.

Rekrutacja

 • 18.03-04.04.2016 – przesyłanie propozycji projektu artystycznego poprzez wypełnienie formularza dostępnego na stronie internetowej  www.beyondbordersfestival.org
 • 29.03-01.04.2016 – konsultacje dla młodzieży chcącej zgłosić swój projekt
 • 7-12.04.2016 – spotkania komisji rekrutacyjnych, rozmowy z kandydatami, ocena i wybór projektów do realizacji
 • 13.04.2016 – ogłoszenie wyników na stronie internetowej projektu

Zgłoszenia od osób nieobecnych podczas marcowych projekcji (patrz „Filmowe Inspiracje”nie będą akceptowane.

4. Festiwal Filmów Irańskich Ponad Granicami

10.06.2016 -12.06.2016

Otwarty dla publiczności festiwal filmów irańskich wraz z towarzyszącą wystawą dzieł stworzonych przez młodzież podczas warsztatów artystycznych w fazie “Przestrzeń Kreacji”.  Mamy nadzieję, że uczestnicy oraz publiczność będą w stanie dostrzec, że podobieństwa między nami (różnymi kulturami) są o wiele bardziej znaczące niż różnice.

5. Przestrzeń Wyobraźni

08-31.08.2016 warsztaty teatralne i próby generalne
01-04.09.2016 spektakle premierowe

Zwieńczenie projektu „Ponad Granicami” to pokazy spektakli teatralnych, przygotowywanych równolegle przez młodzież w Iranie i w Polsce, inspirowanych kinematografią kraju partnerskiego oraz dziełami swoich rówieśników. Jest to moment, w którym obie grupy po roku odkrywania swoich kultur poznają się osobiście i wymienią swoimi inspiracjami. Istotny w tej fazie jest współudział i współodpowiedzialność młodzieży za kształt ostateczny spektaklu. To ich inspiracje, pomysły i tematy mają nadawać kierunek pracy artystycznej. Wykorzystując powstałe w poprzedniej fazie dzieła artystyczne konstruują wspólnie z reżyserem scenariusz, scenografię i muzykę spektaklu.

Rekrutacja

 • 18.03-04.04.2016 – przesyłanie zgłoszenia poprzez wypełnienie formularza on-line dostępnego na stronie internetowej  www.beyondbordersfestival.org
 • 08-09.04.2016 – przesłuchania do warsztatów teatralnych i spektaklu
 • 15.04.2016 – ogłoszenie wyników przesłuchania na stronie internetowej projektu

Przesłuchania składać się będą z części warsztatowej, mającej na celu sprawdzenie gotowości młodzieży do tworzenia zespołu teatralnego, umiejętności aktorskich, wokalnych i ruchowych oraz z prezentacji etiud aktorskich inspirowanych filmami irańskimi.

Zgłoszenia od osób nieobecnych podczas marcowych projekcji (patrz „Filmowe Inspiracje”) nie będą akceptowane.

Kalendarium projektu

Fazy projektu Data Rekrutacja do danej fazy projektu Warunki rekrutacji
Filmowe Inspiracje 14.03.2016 -18.03.2016 do 10.03.2016 – przesłanie formularza on-line zgłoszeniowego dostępnego na tutaj.
Przestrzeń Kreacji 18.04.2016 -22.05.2016 od 18.03.2016 do 04.04.2016 – udział w fazie „Filmowe Inspiracje” (obecność na co najmniej 4 z 5 projekcji filmowych)

– przesłanie propozycji projektu artystycznego za pomocą formularza on-line dostępnego na stronie www.beyondbordersfestival.org

Festiwal Filmów Irańskich Ponad granicami 10.06.2016 -12.06.2016 wydarzenie otwarte dla wrocławskiej publiczności brak – wydarzenie otwarte dla publiczności.
Przestrzeń wyobraźni/Spotkanie 08.08.2016 -04.09.2016  od 18.03.2016 do 04.04.2016 – udział w fazie „Filmowe Inspiracje” (obecność na co najmniej 4 z 5 projekcji filmowych)

– przesłanie zgłoszenia za pomocą formularza on-line dostępnego na stronie www.beyondbordersfestival.org

– udział w przesłuchaniu

Organizatorzy

„Ponad Granicami” jest projektem partnerskim następujących instytucji:

Partnerzy w Iranie:

 • Omidavar
 • Aftab Theatre Company
 • Film Museum of Iran
 • Mohsen Gallery
 • Darbast

Patronat honorowy:

Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Teheranie

Kontakt

Agata Mazurkiewicz – koordynator projektu
agata.mazurkiewicz@beyondbordersfestival.org
tel.+48 500 898 017

W mediach społecznościowych