Harmonogram faz projektu

Harmonogram realizacji wszystkich faz projektu „Ponad Granicami”.

Wydarzenie

Opis

Termin

Odkrywanie

Prezentacja 10 polskich filmów. Każdy film poprzedza prelekcja. Spotkanie kończy wspólna dyskusja na temat obejrzanego dzieła. Dwa spotkania filmowe w tygodniu przez pięć tygodni (po zajęciach lekcyjnych). Cykl kończy głosowanie na 5 najlepszych tytułów, które zostaną zaprezentowane młodzieży w Iranie.

Uczestnik po każdym spotkaniu zobowiązany jest do przesłania krótkiej refleksji na temat obejrzanego filmu. Spotkania w kinie Nowe Horyzonty.

3.11 – 8.12.2015

Filmowe inspiracje

Prezentacja 5  filmów irańskich poprzedzona prelekcjami gości z Iranu. Spotkania w kinie Nowe Horyzonty.

14 – 18.03.2016

Przestrzeń kreacji

Warsztaty artystyczne dla młodzieży: film, fotografia, sztuki plastyczne, muzyka, literatura. Zaproponowane przez młodzież projekty artystyczne mają być inspirowane filmami irańskimi.

18.04 – 22.05.2016

Ponad granicami. Festiwal Filmów Irańskich

Otwarty dla wrocławian festiwal połączony z prezentacją dzieł młodzieży, które powstały podczas warsztatów artystycznych.

Miejsce: Kino Nowe Horyzonty

10 – 12.06.2016

Przestrzeń wyobraźni / Spotkanie

Warsztaty teatralne i spektakle prezentowane przez młodzież z Polski i z Iranu. Istotny w tej fazie będzie współudział i współodpowiedzialność młodzieży za kształt ostateczny spektaklu. To ich inspiracje, pomysły i tematy mają nadawać kierunek pracy artystycznej. Wykorzystując powstałe w poprzedniej fazie dzieła artystyczne, konstruować będziemy wspólnie scenariusz, scenografię i muzykę spektaklu.

8.08 – 4.09.2016